Pörgessen! Nyerjen! Vásároljon! -szerencsekerék játékszabályzat

„Pörgessen! Nyerjen! Vásároljon!” 
szerencsekerék játékszabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője 

a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz.; cégjegyzékszám: 01-09-370507; adószám: 27986712-2-41,) a továbbiakban, mint Szervező). 

3. A Nyereményjáték lebonyolítása és feltételei

3.1. Nyereményjáték helyszíne és időtartama:

2024. március 29. és 2024. május 19. napjáig napja között a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. által üzemeltetett Margitszigeti Szabadtéri Színpadon (1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz) jegyirodájának (a továbbiakban: helyszín) a nyitvatartási idejének alábbi napjain: 

 • 2024. május 1. 
 • 2024. május 4-5. 
 • 2024. május 11-12. 
 • 2024. május 18-19. 

3.2. A játékban részvevők feladata: 

Amennyiben játékban résztvevők a fenti helyszínen és nyitvatartási időben belépőjegyet kívánnak vásárolni a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 2024-es évadának bármely előadására, akkor a jegy vagy jegyek megvásárlását megelőzően lehetőségük van a helyszínen telepített szerencsekerékkel pörgetni. 

A játékban résztvevők a megvásárolni kívánt jegy vagy jegyek árából az alábbi kedvezményeket vagy tárgynyereményt nyerhetik meg a szerencsekeréken található  valamely mező szerint: 

 • 10% azonnali kedvezmény, amely a helyszínen történő adott jegyvásárlás 

végösszegéből levonásra kerül 

 • 20% azonnali kedvezmény, amely a helyszínen történő adott jegyvásárlás 

végösszegéből levonásra kerül 

 • 30% azonnali kedvezmény, amely a helyszínen történő adott jegyvásárlás 

végösszegéből levonásra kerül 

 • 50% azonnali kedvezmény, amely a helyszínen történő adott jegyvásárlás 

végösszegéből levonásra kerül 

 • Tárgynyeremény: 1 db, azaz egy darab termosz, amely a helyszínen átadásra kerül
 • Pörgess még egyszer!” lehetőség, azaz az adott vásárlás alkalmával még egy pörgetési lehetőség biztosítása

Amennyiben valamely játékban résztvevő a „Sajnos nem nyert!” feliratot tartalmazó mezőt pörgeti ki akkor nyereményre nem jogosult. 

3.3. Játékszabályok: 

 • A játékban résztvevők a pörgetéssel elfogadják a jelen játékszabályzatot
 • A megnyert kedvezmény kizárólag a helyszínen történő – a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 2024-es évadának előadásaira szóló jegyek megvásárlása esetén vehető igénybe
 • Amennyiben valamely játékban résztvevő nem kíván jegyet vásárolni akkor a játék időtartama alatt kizárólag a tárgynyeremény megnyerésére van lehetősége. 
 • A játékban résztvevők a pörgetéssel elfogadják, hogy Szervező a játék időtartama alatt a tárgynyereményt a rendelkezésére álló készlet alapján biztosítja a nyertesek részére. Amennyiben a játék időtartama alatt valamennyi tárgynyeremény átadásra kerül a nyertesek részére és további készlet nem áll Szervező rendelkezésére, akkor Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a  játékot módosítsa és a szerencsekeréken a tárgynyeremény mezőt eltávolítsa és ezzel a tárgynyeremény megnyerésének . 
 • A játékban történő részvétel önkéntesen történik. A vásárlók kizárólag a szerencsekerék nyereményt tartalmazó mezőinek kipörgetése alapján jogosultak az azonnali kedvezményre vagy a tárgynyereményre
 • A játékban résztvevők egy adott előadásra vonatkozó, helyszínen történő jegyvásárlás alkalmával a szerencsekeréken egy pörgetésre jogosultak kivéve „Pörgess még egyszer!” lehetőség esetén. 
 • Egy pörgetéssel megnyert kedvezmény kizárólag 1 azaz egy adott előadásra szóló legfeljebb 5, azaz öt darab jegy helyszínen történő megvásárlására esetén vehető igénybe
 • Amennyiben játékban résztvevők egy alkalommal több különféle előadásra is jegyet kívánnak vásárolni akkor a vásárlással érintett előadásonként külön-külön van lehetőségük a szerencsekeréken egy-egy pörgetésre. 
 • A vásárlóknak a játék időtartama alatt, időben elkülönülő, több alkalommal történő vásárlás esetén is lehetősége van az egyes vásárlásonként a szerencsekeréken pörgetni. 
 • A játékban résztvevők megnyert kedvezményt más személyre nem ruházhatják át
 • A megnyert kedvezmény készpénzre nem váltható át
 • A megnyerhető kedvezmények Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. által biztosított más kedvezményekkel (pl. ajándékkártyával igénybe vehető kedvezményekkel) nem vonhatók össze  

3.4. A Szervező a játékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a helyszínen vagy a jegy@margitszigetiszinhaz.hu e-mail címen keresztül nyújt felvilágosítást. 

3.5. Abban az esetben ha, 

a.) bármely vásárló a szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem kíván részt venni vagy 

b.) a vásárló megnyert kedvezményt nem kívánja igénybe venni, illetve a tárgynyereményt átvenni 

c.) vagy a szervező megállapítja, hogy a vásárlóval szemben a 4. pontban meghatározott kizáró okok állnak fent,  

úgy az adott vásárló kizárásra kerül a játékból és elesik a nyereménytől, továbbá semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt a Szervező részéről, 

4. Résztvevők köre 

A játékon részt vehet minden 18. évét betöltött magánszemély, aki a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a játékból történő kizárás bármely feltétele. 

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a nyereményjátékban, a Szervező e személyt a Nyereményjátékból kizárja. 

A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség az érintett résztvevőket terheli. 

A nyereményjátéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek vegyenek benne részt, a résztvevők azonban elismerik, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény igénybe vételére illetve átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén ez a személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

A játékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását.

A Szervező jogosult kizárni azt a résztvevőt, akinek magatartása sérti a Szervező jó hírnevét, valamint a további Résztvevők jogait és érdekeit. 

5. Adatkezelés 

A játékban résztvevők személyes adatainak esetleges kezelésére a Szervező adatkezelési tájékoztatójában (https://margitszigetiszinhaz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) foglaltak az irányadók.  Az adatkezelési tájékoztató elérhető  a https://margitszigetiszinhaz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon vagy Szervező jegyirodájában.  

6.    Záró rendelkezések 

Szabályzat kihirdetése: 

Jelen játékszabályzat a www. https://margitszigetiszinhaz.hu/   weboldalon és Facebook oldalon kerül közzétételre. 

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzatban foglaltak változtatásának jogát, a jogi előírások vagy más, a jelen szabályzatban meghatározott játék szervezésére hatással bíró lényeges eshetőség vonatkozásában, és különösen fenntartja a jelen szabályzatban meghatározott bármilyen időpontban történő visszavonásának jogát, indoklás és igazolás nélkül. Az erről szóló értesítést a Szervező a fenti linken teszi közzé. A résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Ilyen esetben a résztvevők vagy a nyertes Résztvevőnek nem jár semmilyen kárpótlás a Szervező részéről.