Erdő Péter bíboros: Szent Margit önfeláldozása és engesztelése ma is időszerű – Engesztelő mise a Margitszigeti Színház közreműködésével

Több százan gyűltek össze január 15-én, vasárnap a Margitszigeten, hogy – ahogy évtizedek óta hagyomány – megemlékezzenek Szent Margitról, az engesztelés Árpád-házi szentjéről. A IV. Béla király lányának egykori kolostora romjai között Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét. A szentmisén jelen voltak az esztergomi szeminárium papnövendékei, az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja tagjai, más rendekhez tartozó szerzetesek, szerzetesnők, az újlaki és több budapesti plébánia hívei, valamint zarándokok is.

A Margitszigeti Színház évről-évre közreműködik a január 15-én, Árpád-házi Szent Margit égi születésnapján a Szent Margit kolostor-romok között, több száz hívő jelenlétében celebrált szentmisén, a Margitszigeten! A színház évente az időjárási körülményektől megóvó ideiglenes, külön ide tervezett fedést, valamint oltárt készített és helyez ki az eseményre. Emellett Magyarország legrégibb harangját is visszahelyeztette és működteti a romokhoz közeli premontrei kápolna tornyában. Így a hívek és az arra látogatók végre a harang hangját is hallhatják.

A színház vezetése elkötelezett a Margitsziget egyházi, történelmi múltját ápolni, segítve megőrizni, mindazokkal közösen, akik elhivatottak hazánk nagyjainak emlékét, emlékeit őrizve ápolni, emlékeztetni!

Margitszigeti Színház